Veivesenet har trukket sine innsigelser – nå kan det bli masseuttak på Hotvet gård

Statens vegvesen har ikke lenger innsigelser til reguleringsforslaget til Skanska Industrial Solutions. Men nå er Skanska usikker på om det er økonomi i å drive masseuttak og gjenvinning etter at det er tatt inn flere endringer i planforslaget.