Lang saksbehandlingstid for ny lagerhall i plast: - Hallen vil enkelt kunne fjernes

Yggeset Gjenvinningsstasjon ønsker å sette opp en lagerhall på 250 kvadratmeter. De søkte kommunen i desember - men så langt foreligger det ingen tillatelse - kun fra Arbeidstilsynet.