Ohna svarer: - Kommunen og Fylkesmannen evner ikke å forstå. Kommunen ber om møte

Bernt Ohna, som ifølge kommunen har bygd huset sitt for høyt og dermed ikke får ferdigattest, mener verken kommunen eller Fylkesmannen evner å forstå saken.