Mæhlum viser til «innspillsmøtet» 19. januar i sitt debattinnlegg i Budstikka 28.02.23. Norconsult holdt møte på vegne av Askerhalvøya Eiendom AS og Isachsen anlegg AS. Det var få lokale interessegrupper som fikk tilsendt invitasjon, men jungeltelegrafen fungerte for oss. Mæhlum har diktet opp at «Frøtvedt velforening», «Åros jeger og fisk» og «Smedmyrhyttas venner» var invitert. Det opplever vi som at han pynter på sannheten og møtet ble et spill for galleriet.

Mæhlum skriver blant annet at utbyggingen av Røyken næringspark felt A, B, C og E har vært en suksess. Det kommer an på hvilket ståsted man har, og hvordan den enkelte opplever at prosessene har fungert i lokaldemokratiet mens denne utbyggingen har pågått. Denne såkalt vellykka utbyggingen har vært en massiv nedbygging av Årosmarka som ligger 200 meter over havet med skog og myr, innsjøer, daler og bekker.

Det som omtales som felt D er en vakker dyp dal som fortsatt gir oss opplevelsen av å vandre stille i skogen enda det ligger mellom to felt i næringsparken. Det er en fantastisk grønnkorridor for både mennesker og dyreliv. Det hjelper ikke om Norconsult i sin konsekvensutredning for Askerhalvøya Eiendom AS, foreslår å plante noen trær her, og ta litt mindre areal der. Fakta er at det blir et anleggsområde i 10 år, og ødelagt for alltid.

«Over hele Norge taper natur mot næring i politiske prosesser. Kan det skyldes at kunnskapsgrunnlaget for beslutningene er bestilt og betalt av dem som vil bygge ut?» (Reinertsen, Wang «Dokumentene som gjør det mulig å spise av naturen». Morgenbladet 25.11.2022).

Da administrasjonen i nye Asker kommune la frem forslag til arealplan i 2020, ble blant annet områdene rundt Røyken næringspark i Årosmarka foreslått som LNF område. Askerhalvøya Eiendom AS, eid av Asker kommune, har jobbet for at det skal fortsette å være næringsområde. Enda et nytt felt planlegges utbygd i den nye arealplanen som skal vedtas i juni. Dette feltet vil stenge helt for adgang til marka vår fra Åros og nordre del av Sætre. Hvordan kan vi som innbyggere være trygge på, og ha tillitt til at kommunen også hører våre stemmer, når dette selskapet lover mange millioner i inntekt hvis de får lov å bygge ut? (Budstikka 13.09.21)

Bli med i debatten her: Ditt innlegg eller se hva andre mener om ulike temaer her: Debatt

Takk til leder i Asker Elveforum Unn Orstein som hjelper oss å fremme vassdragene og naturens stemme, og som viser til hvor viktig det nå er at vi står sammen om å nå målene i den den nye Naturavtalen COP15 fra Montreal. Og takk til dere som jobber på med Temaplan for Naturmangfold i Asker.

Les også

Lokale vassdrag kan få hjelp av nye internasjonale strategier om biologisk mangfold

Så kjære folkevalgte, dere har muligheten i kommunestyret 13. juni, å hjelpe oss og bevare siste rest av Årosmarka og andre viktige naturområder i vår vakre kommune.

I slutten av januar sendte vi et brev til ordfører og kommunedirektør, med kopi til alle gruppeledere hvor vi ba om et folkemøte. Dette ble avvist av Formannskapet.

Vi inviterer derfor nå til eget folkemøte onsdag 29. mars kl.18.00 på Frydenlund barneskole i Åros. Velkommen

Les flere innlegg om Årosmarka her.

Ikke ta marka fra oss! Årosmarka er nok utbygd nå

Aksjon Ja til Bevaring av Årosmarka: La oss få beholde marka vår