Nytt boligfelt ved Sætre under planlegging: - Godt område med variert bebyggelse

Sætre Bruk AS har i disse dager møte med Asker kommune for å presentere sine planer om nytt boligområde mellom Åsveien industriområde og Bjørndalen.