Fortsatt forsinkelser og innstillinger på jernbanen

VY opplyser at det er er forsinkelser og innstilte tog på strekningen mellom Asker og Spikkestad.