Dette begeistrer ordfører Anne-Hilde Rese, og roser Hurum næringsråd for god og langvarig innsats for å få vinmonopolet til kommunen.

- Hurum Næringsråds jobbing de siste 10 årene har gitt et flott resultat. Jeg tror argumentasjonsrekken Næringsrådet har brukt i søknaden, vil tilsi at plasseringen blir på Tofte. Men denne anbefalingen av sted må vi komme tilbake til i dialogen med Vinmonopolet. Det er til tilslutt Vinmonopolet som bestemmer stedvalget, sier ordfører Anne-Hilde Rese.

Opp til departementet

Vinmonopolet ønsker å åpne 11 utsalgssteder i 2010, forutsatt at de finner egnede lokaler i den enkelte kommune.

Ifølge en pressemelding fra selskapet, har de vært opptatt av å sikre geografisk spredning og å prioritere kommuner som ikke har Vinmonopol. Hurum er eneste kommune på listen fra Buskerud. Styret i Vinmonopolet vil i et senere styremøte ta stilling til hvor det skal etableres filialer i 2010, etter at Helse- og omsorgsdepartementet har behandlet evalueringen av filialbutikkonseptet.