Cecilie Lindgren (H): – Håper på snarlige løsninger for Michael og Anita-Elisabeth

– Vi i hovedutvalget for velferd har naturligvis tett kontakt med tjenesteområdet velferd for å kunne følge med, gjøre politiske vedtak, bidra i tjenesteutviklingen og finne løsninger på utfordringer på feltet, sier Lindgren.