Betaler «lite» for drift og vedlikehold av kommunale veier

Av

172 kilometer med kommunale veier er hva Røyken og Hurum må forvalte. Målt per innbygger er utgiftene lavere enn «normalen».