De vil ha lik pris for alle som reiser med tog, båt og buss i Asker

– Det må bli billigere og enklere å reise kollektivt. Vi kan ikke ha en sonedeling som splitter nye Asker, sier Venstre-kandidatene.