Sykkelaktiviteter som destinasjonsprodukt i Drammensregionen får 130 000 kroner. Boltre (bynær klatring og juvvandring) i Drammen mottar 170 000 kroner. Hallingdal – pioner innen bærekraftig stiutvikling (Tråkk 'n'Roll) får 980.000 kroner, mens fisketurismens potensial for verdiskaping mottar 50.000 kroner av fylkeskommunen.

Det forteller Hanne Lisa Matt, MDG, leder av hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring i fylkeskommunen.

Reiseliv er en av de største og mest betydningsfulle næringene i Buskerud. Over 10 000 personer jobber direkte eller indirekte i reiselivet i fylket, og i 2016 omsatte reiselivet for 6, 7 milliarder kroner.

Buskerud er en av de store reiselivsfylke i Norge som har satset bevisst og målrettet på bærekraftig utvikling innen reiselivet.

Les også: Cruiseanløp i Oslofjorden halvert – tross passasjervekst