Trailerne kjører inn Follestadveien, men skal til Johan Follestads vei

Nok en gang har en utenlandsk trailer svingt av over den smale brua fra Hurumveien til Follestadveien med næringsparken som mål.