- Må det skje en ulykke før det gjøres noe med denne brua?

Av

Brua utenfor Statkraft på Tofte har i flere år vært et problem når det regner.