Trailer med dårlige dekk ble påsatt hjullås

En lastebil som bare sto og spant på falt mark med dårlige dekk i Sætre fikk bruksforbud av veivesenet.