Lokalpolitiker: Hvorfor er det ikke mulig å forlenge denne gang- og sykkelveien?

- Med litt samarbeid og velvilje ville vi nå kunne få en sammenhengende gang- og sykklevei mellom Heggedal stasjon og Bøveien.