Skal regulere gang- og sykkelvei: – Dette er gledelige nyheter for oss

Kommunestyret i Røyken har vedtatt å regulere gang- og sykkelvei mellom Gamleveien og Hesthagan i Hyggen. – Dette er gledelige nyheter for oss som bor i Hyggen, sier Fred Berglyd som er leder av Løkka Veilag.