Miljøvernorganisasjon vil sette kjepper i hjulene for miljøvennlige skole

Miljøvernorganisasjonen Grønn Fremtid forsøker å stoppe byggingen av Torvbråten skole som kan bli en av de mest miljøvennlige i Norden.