Søppel etter stormflo: – Dette er farlig for fuglelivet

Av

De siste dagenes uvær har virkelig satt spor etter seg på strendene langs halvøya. Spesielt ute på sørspissen av kommunen har vinterstormen skylt i land enorme mengder med plastavfall.