Svelvikinger tydelige i saken om å gi bort Verksøya: – Svaret er NEI!

Ordfører Andreas Muri vil snakke med innbyggerne før han bestemmer seg for om kommunen skal gi Verksøya tilbake til Hurum gratis. Svarene i sosiale medier har han allerede fått.