Se hvem som får nye spillemidler i år

FÅR PENGER: Røyken O-lag kan belage seg på tilskudd.

FÅR PENGER: Røyken O-lag kan belage seg på tilskudd.

Artikkelen er over 3 år gammel

Båtstø og Høvik Vel og Røyken Orienteringslag får spillemidler i år.

DEL

Kulturutvalget i Røyken skal ha møte tirsdag kveld og avgjøre fordelingen av spillemidler for 2016. Det er formannskapet som tar den endelige avgjøreslen.

Rådmannen innstiller på at årets budsjetterte post for tilskudd til nye spillemiddelsøkere på 103 000 kroner fordeles slik: Båtstø og Høvik Vel 51 500 kroner og Røyken orienteringslag 51 500 kroner.

Handlingsprogram

Rådmannen foreslår også at handlingsprogram for 2017 – 2020 vedtas med den foreslåtte prioritering, med forbehold om at alle prosjektene oppfyller kravene i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2016.

Det har ikke kommet inn mange nye søknader i år. Dog er det flere på trappene. Frist for nye søknader er 1. oktober.

I praksis betyr dette at flere søkere jobber med planer for søknader som kan komme opp neste år. Administrasjonen forsøker å legge til rette for at flest mulig kan søke i inneværende år, men må også forholde seg til tidsfrister slik at det handlingsprogrammet som behandles i denne saken og i idrettsrådet forut for dette møtet, er mest mulig korrekt. Søknadene skal også behandles før de videresendes til fylkeskommunen.

Resurskrevende

Det er forholdsvis ressurskrevende å levere søknader om spillemidler da det er relativt omfattende krav til dokumentasjon. Dette gjør at flere bruker noe tid på å ferdigstille søknadene. Administrasjonen er tilgjengelig for veiledning og støtte i denne prosessen, men det er søker som selv til slutt må fremskaffe dokumentasjonen. Administrasjonen oppfordrer til dialog mellom kommunen og potensielle søkere slik at man sammen kan avklare hvor det trengs å settes inn ressurser for å realisere mulige søknader.

Røyken idrettsråd har blitt forelagt innstillingen til handlingsplan for 2017-2020, men i og med at det ikke har vært nødvendig å prioritere nye søknader opp mot hverandre, er det ikke kommet noen innsigelser på dette. Saken ble behandlet i styremøte 1.11.16.

Artikkeltags