Kraftig nedgang i kundetilfredsheten på Spikkestadbanen

Tilfredsheten hos Vys togkunder synker i siste måling. Også på Spikkestadbanen er kundene mindre tilfreds.