Avløpspropp stopper byggeplaner på Spikkestad, men husene er revet

Kirkeng Eiendom AS og Janamarin AS har lenge hatt planer for Bølstasdveien 1 AS som de eiere i fellesskap. Nå er bygningene revet, men planer for nybygg er satt i bero. – Vi må vente på bedre kapasitet for kloakkrensing før vi kan bygge, sier Jan Kirkeng.