Sa likevel ja til snødeponi - men på en rekke vilkår

Etter litt fram og tilbake for å vurdere miljøhensyn, vedtok planutvalget i Røyken til slutt enstemmig å godkjenne snødeponi i Stokkeråsen i Røyken.