Vil tvangsinnløse to eiendommer - politikerne ber rådmannen gå en runde til

Formannskapet i Røyken vedtok enstemmig å ekspropriere to eiendommer langs Slemmestadveien for å legge til rette for videre utvikling i Slemmestad sentrum.