- Plassering av hurtigbåtanløp i Slemmestad er ikke løst

Norcem understreker i et brev til Røyken kommune at plasseringen av et nytt hurtigbåtanløp i Slemmestad sentrum ikke er løst i detaljreguleringsplanen som har vært ute på høring.