Fylkesmannen er ikke fornøyd med planene i Slemmestad sentrum

Detaljreguleringen av utbyggingen i Slemmestad sentrum har vært ute på høring. Fylkesmannen i Oslo og Viken er ikke helt fornøyd med planen.