FAU Torvbråten og FAU Sydskogen står sammen om dette initivativet og samler så mange de kan til fakkeltog utenfor rådhuset i dag. Formannskapsmøtet starter klokken 16.30.

FAU på Sydskogen og Torvbråten skole jobber sammen for å sikre politisk vedtak i desember 2016 om bygging av to nye skoler i Bødalen innenfor nåværende kommunestyreperiode. FAU krever et likeverdig skoletilbud i Bødalen som ellers i Røyken kommune, og finner seg ikke i å være politisk kasteball lenger.

Unger, naboer og bestemor

- Det er nå politikerne skal ta avgjørelsen. Ta med ungene, naboen, bestemor og bestefar og alle du kjenner i Bødalen og i Røyken, skriver foreldrene på sin aksjonsside på Facebook.

 

Sist saken var oppe til politisk behandling, vedtok formannskapet å nedsette et ad hoc-utvalg som skulle se nærmere på økonomi og løsninger for skolesituasjonen i Bødalen.

Endelig

Til møtet i kveld foreligger det en innstilling fra utvalget som i korthet går ut på at det bygges to nye skoler til erstatning for Sydskogen og Torvbråten skoler. Sydskogens nye skole skal stå ferdig i 2019 og Torvbråten nye skole skal være klar i 2020.

Prisen blir over 300 millioner kroner.

Dermed er det mye som tyder på at foreldrene som demonstrerer i dag endelig får gjennomslag for sine krav.