Røyken er en av få kommuner i Buskerud som ikke oppfyller lærernormen

Mange Buskerud-skoler oppfyller lærernormen, men ikke Røyken, viser en undersøkelse.