Skolen sto i fare for å bli lagt ned. Nå feirer de isteden åpningen av en ny og topp moderne skole.

– Vi har fått et helt utrolig kjøkken. Flott sløydsal. Og vask i klasserommene. Vi har fått det slik vi ville, sier elevrådet.