Så mange lærere på halvøya har søkt videreutdanning

Over 11 000 lærere søkte om videreutdanning i 2019. Det er over 1100 flere søkere enn i 2018.