Fylkesmannen stopper ikke skianlegg, men: - Det er en grense for hvilke ulemper naboer skal tåle

Fylkesmannen i Oslo og Viken har avvist en klage fra nabo til skianlegget som bygges i Gleinåsen.