Hvem har ansvaret når noen bare hensetter en bil slik?

I løpet av høsten er det hensatt en bil uten registreringsnummer i Skatvedtveien på Sætre. Naboer, inkludert Randi Maakestad fortviler, og spør om hvem som tar ansvaret.