Naboene protesterte: Høyden på seks boliger i byggetrinn Malerhjemmet er justert ned

Naboer og politikere protesterte på at byggene ville ruve for høyt i terrenget. Nå er høyden på rekkehusene i byggetrinn Malerhjemmet i Sætre sentrum justert ned.