Fant rødlistede salamandere: - Arealendringer er den største trusselen

Det er observert tre amfibier i Mellomdammen i Sætre - den ene arten er truet og rødlistet. Arealendringer er den største trusselen, sier professor Andreas Zedrossere.