Sætre Vel har i år feiret sitt 70-årsjubileum, og styreleder Nora Beate Stilén ser tilbake på et år med høyt aktivitetsnivå, slik det ble ønsket da formann Anton Berg og hans medarbeidere hadde sine første styremøter i Sætre Vel i årsskiftet 1946–47.

Protokoller fra de første årene med styremøter viser at velet hadde viktige oppgaver i nærmiljøet, da som nå.

De første fanesaker

Den første fanesaken til velet ble å sørge for å få fast søppeltømmingsplass med fast søppelkjører. På den tiden kunne alle mennesker kaste søppel hvor som helst, noe som ble konstatert at var «sunnhetsskadelig».

Etter hvert som en avfallsordning kom på plass, ble andre viktige saker for velet å etablere lekeplass for fellesskapet, rydding og vedlikehold av badeplass, felles 17. mai-arrangement og opparbeidelsen av båtplasser.

– Arbeidet som det første styret i Sætre Vel utførte, har dannet grunnlag for videre arbeid i velet – et arbeid som kommer innbyggerne i Sætre til gode, sier Stilén.

– Sett i historisk perspektiv har det blitt vanskeligere å drive velarbeid de siste årene. Da velet ble opprettet for 70 år siden, var det stor oppslutning om arbeidet, og innbyggerne meldte seg villig inn i velet, sier sekretær Elisabeth Solheim Skjelbred i velet.

Færre med

Styret har måttet se at medlemstallene har sunket med årene, til tross for styrets ønske om å engasjere flere innbyggere i Sætre til å bry seg om å ta et tak i nærmiljøet.

– Det kan se ut som mange innbyggere i Sætre ikke kjenner til alle de trivselsskapende tiltakene velet står for i bygda vår, sier Stilén, og legger til at bruken av Facebook for å informere om vel-arbeidet ikke når alle.

– Det er fortsatt mange som gir inntrykk av at de ikke vet hvem som sørger for julenek og juletre med belysning i sentrum, beplantning og vedlikehold av plantene om sommeren, og ikke minst alle de flotte nye benkene vi i samarbeid med Rødbysetra Aktivitetssenter har fått plassert i Sætre i jubileumsåret. Når vi snakker med innbyggerne, opplever vi mange positive mennesker som setter pris på arbeidet vi gjør, og vi håper at medlemstallene etter hvert vil peke oppover igjen, sier hun.

Trivselsfremmer

Sætre Vel står som ansvarlig eier av lekeplassene på Skatvedt og i Plassen, og den siste tiden har flere småbarnsforeldre rundt omkring i Sætre tatt kontakt med velet for å be om hjelp til etablering av mindre lekeplasser i lokalmiljøene rundt omkring i bygda.

Styret i Sætre vel ønsker å arbeide med saker som opptar medlemmer.

I det siste har det kommet forslag om å utbedre belysningen på Mellomdammen slik at små og store kan få glede av skøyteisen der på gode vinterdager. Dette vil være en stor investering som styret håper vi kan få i orden i 2016/-17. Dessuten har det kommet ønsker fra flere hold om å få til en felles dugnadsdag der det ryddes opp i veikantene i forkant av 17. mai. I et levende nærmiljø er det alltid ønske om trivselsskapende tiltak, og med innbyggerne på laget er det mulig å få til det meste, sier Stilén.