Lover lås på sykkelhotellet snart, men råder til å låse sykkelen likevel

Kommunen fikk penger til etablering av både sykkelparkering og ladestolpte i Slemmestad sentrum i 2017, men ennå mangler sykkelhotellet lås.