Gladmelding: – Ny fotgjengerovergang på fylkesvei 281 er på plass

Det ble bevilget midler til å bedret kryssing av fylkesvei 281 i 2018 for å sikre skolebarn som var avhengige av buss.