Gå til sidens hovedinnhold

Ny bro-overgang i Heggedal

Artikkelen er over 5 år gammel

Ny overgang med bro er bygd på Heggedal stasjon for å sikre videre utvikling av området.

Statens vegvesen har på vegne av Akershus fylkeskommune bygd en bro sør for Heggedal stasjon, utbedret og lagt om fv. 204, oppgradert stasjonsområdet og lagt til rette for utvikling av Heggedal sentrum. Tirsdag 6. oktober ble ferdigstillelsen av prosjektet markert.

Ordfører Lene Conradi i Asker, direktør Marit Ulveseth i Statens vegvesen, leder i Hovedutvalget for samferdsel i Akershus fylkeskommune Gunnar Melgaard og seksjonsleder Atle William Heskestad i Jernbaneverket åpnet broen.

I tillegg til den nye overgangen har Jernbaneverket etablert innfartsparkering og stasjonspark nord for stasjonsbygningen og for Asker kommune er det bygd nytt vann- og avløpsnett langs den nye fylkesveien.

– Det har vært utfordrende med grunnforholdene, nærhet til jernbanen og å opprettholde trafikken på alle eksisterende veier i anleggsperioden, sier Anders Mjell, prosjektleder i Statens vegvesen.

Før prosjektet startet var det mange uønskede hendelser der fylkesveien krysset jernbanen i plan med jernbanesporene. Tiltaket har omfattet planfri kryssing av jernbanen og omlegging av fylkesvei. Den nye fylkesveien går sørover langsmed elva Skitthegga og krysser jernbanen med en ny bro som er 130 meter lang.

Kommentarer til denne saken