– Vi kan ikke la landets mest trafikkerte vei dundre gjennom tette boområder

Kari Sofie Bjørnsen (H) ber ordføreren skrive brev til byrådsleder Raymond Johansen i Oslo og fylkesrådsleder Tonje Brenna i Viken for å påvirke realisering av ny E18 gjennom Asker.