Føler seg som brikker i E134-spillet: – Er salaten viktigere enn innbyggerne i Ytre Lier?

– For 20 år siden aksjonerte vi for ny vei for barnas sikkerhet. Nå aksjonerer vi for barnebarnas. Den politiske behandlingen av nye vei er en vits.