Har tro på løsning for skoleskyssen: - Ruter har ikke gjort jobben sin

Ordfører Eva Norèn Eriksen har tro på at Ruter skal jenke seg, sik at de som har mistet skoleskyssen sin skal få den tilbake.