Mange bussavganger er innstilt

Ruter melder på sine sider av en rekke bussavganger er foreløpig innstilt.