Fortsetter som styreleder ut året - så overtar Asker

Styreleder Erling Nilsen og styremedlem Espen Hansen Aspås i Røykenbadet KF ble gjenvalgt av formannskapet, men kun ut året. Da overtar nye Asker ansvaret.