Røyken manglet 30 bøssebærere til årets viktigste søndagstur

Av

Fikk du ikke besøk på døren av bøssebærer under årets TV-aksjon søndag kveld?