Lytter til de unge

DIALOG: Thora Hamre Wahl (Ap) OG Rikard Knutsen (Frp) fikk nyttige innspill fra Hedda Tuva Øksne, Aurora Djoplasti og Kristoffer Vollan om ungdoms syn på psykisk helse.

DIALOG: Thora Hamre Wahl (Ap) OG Rikard Knutsen (Frp) fikk nyttige innspill fra Hedda Tuva Øksne, Aurora Djoplasti og Kristoffer Vollan om ungdoms syn på psykisk helse.

Artikkelen er over 3 år gammel

Ungdom er opptatt av psykisk helse, og det var også tema for vårens dialogmøte mellom ungdom og politikere i Røyken.

DEL

Ni ungdomsrepresentanter, tre fra hver ungdomsskole i Røyken møtte politikere og kommuneadministrasjon til felles diskusjon i kommunestyresalen sist uke.

Dialogmøtene er en av ungdommens muligheter til å komme med innspill til politikerne om ønsker og behov.

Satsing på psykisk helse står på ungdommens ønskeliste, og tema ble diskutert i vårens dialogmøte.

– Ungdom etterspør lettere tilgang til informasjon om psykisk helse og hvor slik informasjon er å finne, sier SLT-koordinator, og legger til at klassemiljø og atferd i klassen er en del av psykisk helse.

Å ta kontakt

To av skolenes psykiatriske sykepleiere Anne Kristine Lilja og Lisa Glasrud innledet temaet. De vet at mange unge vegrer seg for å ta kontakt når de sliter i hverdagen.

– Det er nok mange som kunne tenke seg å ta kontakt med oss, men som av ulike grunner vegrer seg for å banke på døra, sier Glasrud til ungdommene, og ønsker tilbakemelding på hva de kan gjøre for at ungdom lettere tar kontakt.

– Vårt ønske er at alle som trenger det skal tørre å ta kontakt, sier Lilja.

Ungdommene tror mange vegrer seg i frykt for å bli stemplet som «rare».

Mer informasjon

– Mange ser ikke forskjell på «vanlig trøbbel» og psykiske problemer. Jeg tror vi trenger mer informasjon slik at vi skjønner når det er lurt å be om hjelp, sier Kristoffer Vollan på Slemmestad ungdomsskole.

– De fleste av oss snakker nok først med en venn om vanskelige ting. Det kan kanskje være vanskelig å snakke med en fremmed, tror Hedda Tuva Øksne.

Selv om dialogmøte ikke kommer fram til konkrete løsninger synes politikerne det er nyttig å få et innblikk i ungdommens hverdag.

Ungdommene tror at sosialt press og følelsen av ikke å være god nok, fører til at flere sliter, enn utfordringer i forhold til rus.

Les også:

Hurumsprinten ble utsolgt på få timer

Kristine Østmo: - Det går ikke å slutte

Få jobber for Hurum-ungdom 

Artikkeltags