Gründeren Lene har bygget et hjem for dronningen og hoffet hennes. Det likner ganske mye på et musebol.

– Visste du at en tredel av maten vi spiser er bestøvet av pollinerende insekter? spør Lene Dalebråten. Hun har utviklet en humlekasse.