Slemmestad og Spikkestad er prioritert i 2019-budsjettet

BALANSE: De legger fram det siste budsjettet for Røyken kommune, rådmann Per Morstad (t.v.) og kommunalsjef for økonomi, Eivind Lien.

BALANSE: De legger fram det siste budsjettet for Røyken kommune, rådmann Per Morstad (t.v.) og kommunalsjef for økonomi, Eivind Lien.

Artikkelen er over 1 år gammel

Rådmannen har lagt fram sitt forslag til budsjett for Røyken kommune i 2019 - det er det siste før sammenslåingen.

DEL

Kommunens budsjett for 2019 balanserer med en inntekt på nesten 1,3 milliarder kroner. Kommunen må holde seg innenfor en handlingsregel som er vedtatt for de tre kommunene som skal slå seg sammen, og budsjettet som nå legges fram for formannskapet er det siste for Røyken som egen kommune.

Budsjettet for neste år karakteriseres som meget stramt. Prognosene viser at det vil bli et merforbruk på årets budsjett på mer enn åtte millioner kroner. Dette gjelder først og fremst barnevern og helse, og noen skoler.

- Dette må vi ta hensyn til i neste års budsjett for å sikre forsvarlig drift, sier kommunalsjef for økonomi, Eivind Lien. Sammen med rådmann Per Morstad la han fram budsjettet for RHA mandag ettermiddag.

Få investeringer

Det blir få investeringer i budsjettet for neste år og i økonomiplanen for de fire kommende år. I tillegg til de to skolene i Sydskogen og på Torvbråten som allerede er påbegynt, er det lagt inn betydelige summer til etablering av infrastruktur i forbindelse med store utbygginger i Slemmestad og på Spikkestad.

- Antall barn og unge vokser i Røyken, og de to nye barneskolene innebærer et betydelig økonomisk løft for kommunen. Folketallet antas å fortsette å øke med rundt to prosent årlig, og veksten er størst blant de yngste og de eldste, sier rådmann Morstad.

Høy gjeld

Røyken kommune har hatt en sunn økonomi med overskudd de siste årene, men det er gjennomført store og tunge investeringer som betyr at kommunen har en veldig høy gjeldsgrad. Sammenlignet med andre kommuner går en stor del av kommunens frie inntekter til dekning av renter og avdrag på lån.

I perioden fram til 2022 er det lagt inn betydelige investeringer i vei, vann og avløp i Slemmestad. I Slemmestad er det inngått en utbyggingsavtale som innebærer at kommune er forpliktet til å bygge ut infrastruktur for omkring 363 millioner kroner i perioden. I Slemmestad er det planer om rundt 1 300 boliger, og kostnadene skal fordeles mellom kommunen og utbygger. Kommunens andel er på ca 182 millioner kroner.

I tillegg er det satt av over 50 millioner kroner til å starte på fase to av opparbeidelsen av Spikkestad sentrum. Det gjelder blant annet Teglverksveien, ny parkeringsplass for Bane Nor og Teglen, samt fjerning av kulvert, for å nevne noe.

Mer til skoler og barnehager

I budsjettet for 2019 er det satt av 16 millioner kroner til økt bemanning til undervisning i skolen. Samme sum er satt av til mer bemanning i barnehagene.

Denne summen opptrappes ytterligere fra 2020, slik at Røyken kommer opp på vedtatt bemanningsnorm. Det er også satt av 2,5 millioner kroner til oppgraderinger på Bråset bo- og omsorgssenter. I 2019 skal det også brukes to millioner kroner på ny pendlerparkering i Slemmesad.

- Røyken er en trygg, attraktiv og inkluderende kommune å vokse opp i, å jobbe i og etablere seg i, og det skal den fortsatt være både i 2019 og når vi blir en del av nye Asker, sier Per Morstad.

Artikkeltags