Krever 200 000 tilbakebetalt fra den katolske kirke

Røyken kommune har sendt et brev til Oslo katolske bispedømme der de krever tilbakebetalt urettmessig utbetalt støtte.