Røyken sikter seg inn mot Asker

Posisjonen i Røyken fikk sitt budsjett igjennom i kommunestyret med 14 mot 13 stemmer. Alle de andre partienes forslag fikk kun deres egne stemmer.