Mange nye byggesaker godkjent i Røyken

Bygningssjefen i Røyken har i følge delegasjonsfullmakt myndighet til å avgjøre saker som kommer inn til plan- og bygningsavdelingen. Her er sakene som ble tatt på delegasjon i januar.